Pliki cookie na naszej witrynie
Nasza witryna używa plików cookie w celu zapewnienia, że dajemy Ci najlepszą satysfakcję przeglądania.
Kontynuując przeglądanie naszej witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

 
Więcej Informacji
  • badanie Charpy'ego (ISO 179-1, ASTM D 6110)
  • badanie Izoda (ISO 180, ASTM D 256, ASTM D 4508)
  • badanie zrywania udarowego (ISO 8256 und ASTM D 1822)
  • badanie zginania udarowego Dynstat (DIN 53435)

Badanie wytrzymałości udarnościowej

Badania wytrzymałości udarowej stosowane są do określenia zachowania materiału przy wyższych prędkościach odkształceń. Klasyczne młoty Charpy'ego określają przyjętą, prowadzącą do zniszczenia normowanej próbki pracę, poprzez pomiar wysokości wznoszenia młota po uderzeniu. Stosowanych jest zazwyczaj kilka procedur badawczych:

  • Charpy'ego (ISO 179-1, ASTM D 6110)
  • Izoda (ISO 180, ASTM D 256, ASTM D 4508) oraz "Unnotched cantilever beam impact" (ASTM D 4812)
  • zrywanie udarowe (ISO 8256 i ASTM D 1822)
  • zginanie udarowe Dynstat (DIN 53435)

W ramach normy dla jednopunktowych wartości znamionowych ISO 10350-1 metoda Charpy'ego jest metodą preferowaną, zgodnie z ISO 179-1. Badanie przeprowadzane jest zazwyczaj na nienaciętych próbkach, wąskim rąbem (1eU). O ile próbka w tej konfiguracji nie ulegnie zniszczeniu, to badanie przeprowadzane jest na karbowanej próbce, jakkolwiek wyniki badania nie są bezpośrednio porównywalne. Jeśli nadal nie można osiągnąć zniszczenia próbki, to stosowana jest metoda zrywania udarowego.

W ramach norm ASTM przyjęło się przeprowadzanie prób zgodnie z procedurą Izod, odpowiednio do normy ASTM D 256. Badania przeprowadzane są zawsze na próbkach karbowanych. Rzadziej stosowaną metodą jest opisana w ASTM D 4812 metoda "Unnotched cantilever beam impact", która podobna jest do procedury Izod, jednak przeprowadzana na niekarbowanych próbkach. O ile istnieje możliwość przygotowania tylko małych próbek, można stosować metodę "Chip-impact", zgodnie z normą ASTM D 4508.

Badanie Charpy'ego posiada szerszy zakres zastosowania i bardziej nadaje się do badań materiałów, które wykazują interlaminarne przełomy poślizgowe albo efekty powierzchniowe. W dalszym ciągu, metoda Charpy'ego oferuje korzyści przy badaniu w niskich temperaturach, ponieważ podpory próbek dalej oddalone są od nacięcia, co zapobiega szybszemu przewodzeniu ciepła do krytycznych obszarów próbki.

Niektórzy niemieccy producenci samochodów stosują do badań małych próbek procedurę zginania udarowego Dynast. Procedura ta opisana jest wyłącznie w normie DIN.

Każdy młot Charpy'ego zgodnie z ISO, może być używany w zakresie od 10% do 80% swojej energii znamionowej. W ASTM dozwolona jest wartość do 85%.

Zasadnicza różnica pomiędzy ISO i ASTM istnieje w wyborze wielkości młota. Zgodnie z ISO zastosowany musi być możliwie największy młot, przy czym nakładanie się poszczególnych zakresów między stopniami wielkości jest często bardzo małe. Wymóg ten opiera się na idei, że spadek prędkości przy przełamaniu próbki powinien być możliwie jak najmniejszy. W ASTM standardowy młot wykonuje pracę 2,7 dżuli i wszystkie dalsze wielkości pochodzą z podwojenia tej wartości. Tutaj do badania zastosowany powinien być zawsze najmniejszy w danym zakresie młot.

Młoty Charpy'ego firmy Zwick z serii 5102, 5113 oraz nowa seria HIT są skonstruowane ściśle wg norm DIN, ISO i ASTM.

Charpy impact test (ISO 179, ASTM D6110)
Charpy impact test (ISO 179, ASTM D6110)

Charpy impact test (ISO 179, ASTM D6110)

In the context of the standard for single-point data, ISO 10350-1, Charpy as per ISO 179-1 is the preferred test method. The test is normally performed on unnotched specimens, with edgewise impact (1eU). If the specimen does not break in this configuration, the test is performed with notched specimens, although the test results are not directly comparable. If specimen break is still not achieved the impact tensile method is employed.

Advantages of the Charpy impact test

The Charpy method has a broader range of applications and is better suited to tests on materials displaying interlaminar shear fractures or surface effects. The Charpy method also offers advantages when testing at low temperatures as the specimen support is farther away from the notch, so that rapid heat transfer to the critical areas of the specimen is avoided.

Izod impact test (ISO 180, ASTM D256, ASTM D4508)
Izod impact test (ISO 180, ASTM D256, ASTM D4508)

Izod impact test (ISO 180, ASTM D256, ASTM D4508, ASTM D4812)

For ASTM Standards the Izod test method to ASTM D256 is usually employed. Here notched specimens are always used for testing. A method used less frequently is the 'Unnotched cantilever beam impact' described in ASTM D4812, which is similar to the Izod method, but is performed with unnotched specimens. If it is only possible to produce small specimens, the 'Chip impact' method to ASTM D4508 can be used.

Dynstat impact test (DIN 53435)
Dynstat impact test (DIN 53435)

Dynstat impact test (DIN 53435)

Some German automobile manufacturers use the Dynstat bending and impact method to test small specimens. This method is only described in DIN.

Differences between ISO and ASTM impact tests

In ISO tests, each pendulum hammer may be used in the range from 10 % to 80 % of its nominal initial potential energy. ASTM permits use up to 85%.

A fundamental difference between ISO and ASTM concerns the choice of pendulum size. According to ISO the largest possible pendulum hammer must be used, although the overlaps between pendulum sizes are often very small. This requirement is based on the consideration that speed decay during specimen penetration should be kept as low as possible. With ASTM the standard pendulum hammer has a rated initial potential energy of 2.7 joules and all further sizes are arrived at by doubling. Here the smallest possible hammer in the range is to be used for the test.

Testing equipment and accessories for impact tests on plastics

Zwick pendulum impact testers are constructed strictly in accordance with DIN, ISO and ASTM standards. Completing Zwick's product range for impact tests on plastics are our drop-weight testers.

Typowe produkty dla tego zastosowania

 

Młoty Wahadłowe HIT do 50 dżuli

Młoty Wahadłowe do badania udarności HIT wiodącego producenta urządzeń do badania właściwości mechanicznych - Grupy Zwick Roell - stanowią wzorcowe urządzenia dla producentów i przetwórców tworzyw sztucznych.
 

 

Młoty Opadowe 230 Dżuli

Młot opadowy HIT 230F został opracowany w bliskiej współpracy z naszymi klientami i jest dostępny w dwóch różnych wersjach. Umożliwiło to spełnienie wymagań zarówno badawczo - rozwojowych, jaki i zapewnienia jakości.

 

 

Komory Temperaturowe

Komory temperaturowe są standardowo stosowane w zakresie temperatur od -80 do +250 °C

 

Maszyny wysokich prędkości HTM od 25 do 160 kN 

Maszyny wysokich prędkości HTM od 25 do 160 kN

Oprócz innych czynników, zachowanie podczas zniszczenia dla wielu materiałów jest zależne od prędkości obciążenia. Numeryczne obliczenia bezpieczeństwa podczas zderzenia wymagają istotnych danych i konstytutywnych równań. Serwohydrauliczne maszyny wysokich prędkości HTM firmy Zwick umożliwiają wyznaczanie wartości zależnych od szybkości odkształcenia w szerokim zakresie prędkości.
 

 

Przygotowywanie Próbek dla Tworzyw Sztucznych

Manualna praska ZCP 020 wykorzystuje zasadę zgiętej dźwigni. Interesujące rozwiązania detali umożliwiają dokładną, nie wymagającą wysiłku oraz wygodną obsługę. Zgięta dźwignia została wybrana w celu osiągnięcia do 30 % większej siły cięcia w początkowej fazie niż konwencjonalne praski.
Ta praska wyróżnia się poprzez swoją obsługę przyjazną użytkownikowi. Może być postawiona na dowolnym stole przemysłowym lub laboratoryjnym lub zamontowana na dowolnej wysokości na wytrzymałej ścianie.
Dodatkowo, szczególny nacisk położono na proste, szybkie i precyzyjne regulowanie wysokości zamocowania wykrojnika w celu dopasowania do zmiennych ostrzy tnących.
 

 

Optyczny przyrząd pomiarowy - notch vision

Kształt karbu zgodny z normą jest zasadniczy dla rzetelnych wyników przy próbach udarności. 'notch vision' zapewnia szybki optyczny pomiar wymiarów próbek zarówno z karbem jak i bez. 'notch vision' mierzy próbki według ISO (karby U oraz V), ASTM E 23 (Typ A i C) oraz DIN 50115 (próbki KLST, DVM oraz DVMK).
 


Videos

 

Impact Strength Testing of Izod Plastic Specimen, Integrated Notch Milling Unit, Automated, Tempered

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with pendulum impact tester and integrated notch milling unit for ...
Video 00:05:40
12_Impact_Strength_Testing_of_Izod_Plastic_Specimen.wmv (31 M)
 

Pre-damage of plates made of composites - Vorschädigung von Faserverbundwerkstoffen

Drop Weight Tester HIT230F - Pre-damage of plates made of composites for CAI tests - Fallwerk HIT230F - ...
Video 00:01:37
98_Fallwerk_CAI.wmv (13.2 M)

Kontakt

Zwick Roell Polska
Tel.  +48 42 662 10 40
E-Mail  biuro@zwick.pl

Newsletter

Zapisz się do naszego międzynarodowego newslettera