Pliki cookie na naszej witrynie
Nasza witryna używa plików cookie w celu zapewnienia, że dajemy Ci najlepszą satysfakcję przeglądania.
Kontynuując przeglądanie naszej witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

 
Więcej Informacji

Badanie formierskich materiałów termoplastycznych i termoutwardzalnych

Wybrane metody badawcze, które mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu wyposażenia badawczego firmy Zwick

Czym są materiały formierskie?

Zwrot "materiały formierskie" jest używany w przypadku tworzyw sztucznych zanim odbywa się właściwy proces formowania (np. prasowanie, wtryskiwanie lub wytłaczanie). Te tworzywa sztuczne są głównie w postaci granulatu lub proszku, jako przemiał lub pellet, w celu zapewnienia łatwego transportu i przeniesienia do następnego etapu produkcji. Opisy i szczególne warunki badań wielu polimerów są zawarte w normach ISO odnoszących się do materiałów formierskich.

Przykłady norm dotyczących materiałów formierskich:

 • ISO 17855-1 oraz 2: Polietylen (PE) do formowania wtryskowego i wytłaczania
 • ISO 19069-1 oraz 2: Polipropylen (PP) do formowania wtryskowego i wytłaczania
 • ISO 1622-1 oraz 2: Polistyren (PS) do formowania wtryskowego i wytłaczania
 • ISO 1874-1 oraz 2: Poliamid (PA) do do formowania wtryskowego i wytłaczania
 • ISO 7391-1 oraz 2: Poliwęglan (PC) do formowania wtryskowego i wytłaczania
 • ISO 2898-1 oraz 2: Plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-P) do formowania wtryskowego i wytłaczania

Produkowanie próbek

Badania są prowadzone na standaryzowanych próbkach produkowanych pod dokładnie określonymi warunkami. Zapewnia to, że wyniki badań autentycznie odzwierciedlają właściwości polimeru oraz że porównywalność nie jest znacznie osłabiona przez parametry przetwarzania, takie jak różne orientacje łańcuchów cząsteczek. To podejście umożliwia osiągnięcie porównywalnych danych pomiarowych.

Normy do produkcji próbek badawczych

 • ISO 294-1: Formowanie wtryskowe - zasady ogólne
 • ISO 294-2: Formowanie wtryskowe - małe beleczki do prób rozciągania
 • ISO 294-3: Formowanie wtryskowe - małe płytki
 • ISO 294-4: Formowanie wtryskowe - oznaczanie skurczu wtryskowego
 • ISO 295: Prasowanie kształtek do badań z tworzyw termoutwardzalnych
 • ISO 2818: Przygotowywanie kształtek do badań metodą obróbki mechanicznej
 • ISO 20753: Kształtki do badań
 • ISO 3167: Uniwersalne kształtki do badań

Sekwencja badania i ocena wyników

W niektórych przypadkach normy badawcze określają sekwencję badania oraz metodę oceny wyników w sposób ogólny. Dzięki temu normy te mogą być stosowane zarówno dla materiałów formierskich oraz dla próbek pobranych z półproduktów lub komponentów. Wysoki poziom porównywalności wyników badań jest podstawowym czynnikiem charakteryzującym materiały formierskie; dodatkowe szczegółowe specyfikacje zostały zatem sporządzone:

 • ISO 10350-1: Porównywalne dane jednopunktowe
 • ISO 11403: Porównywalne dane wielopunktowe
 • ISO 17282: Tworzywa sztuczne - przewodnik do pozyskiwania i prezentacji danych projektowych.

Wiele norm ISO zapewnia precyzyjne dane dla metod badawczych, które opisują. Te precyzyjne dane są zazwyczaj określane w międzynarodowych walidacjach krzyżowych bazujących na badaniach porównawczych. Wykazywana jest powtarzalność i odtwarzalność.

Powtarzalność określa rozrzut wyników wyznaczonych w laboratorium przez pojedynczego operatora korzystającego z tego samego wyposażenia badawczego w tych samych warunkach środowiskowych. Ta wartość jest znacząca dla porównywalności wewnątrz organizacji, na przykład w kontekście zapewnienia jakości.

Odtwarzalność określa rozrzut wyników wyznaczonych w wielu laboratoriach przez wielu operatorów korzystających z różnego wyposażenia badawczego w warunkach środowiskowych określonych w normach. Ta wartość określa poziom porównywalności jaka jest zwyczajowo oczekiwana w relacjach dostawca-odbiorca. Jest oczywistym, że odtwarzalność zazwyczaj znacznie przekracza powtarzalność.

Wyposażenie badawcze firmy Zwick

Firma Zwick dostarcza maszyny wytrzymałościowe i ekstensometry do prób rozciągania, zginania i ściskania, łącznie z udarnościowymi młotami wahadłowymi, twardościomierzami, plastometrami i aparatami HDT/Vicat w wersjach manualnych i w pełni automatycznych. Uwaga do szczegółowej konstrukcji w wielu różnych miejscach zapewnia, że wpływ operatora na wyniki jest minimalny oraz jest kluczowa do wysokiego poziomu powtarzalności i odtwarzalności osiąganej przez wyposażenie badawcze firmy Zwick.


Zapytanie kontaktowe
Zwrot grzecznościowy*
Kraj*
* Pola wymagane