Pliki cookie na naszej witrynie
Nasza witryna używa plików cookie w celu zapewnienia, że dajemy Ci najlepszą satysfakcję przeglądania.
Kontynuując przeglądanie naszej witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

 
Więcej Informacji
Obciążenie łączone (combined loading)

Obciążenie łączone

Metoda ta nadaje się do badania kompozytów włóknistych pod zwiększonymi obciążeniami, jakie występują w próbkach o większym przekroju. Część siły naciskowej przykładana jest przez zaciśnięcie próbki, a reszta na końcach próbki. Długość próbki jest dokładnie dopasowane do długości szczęk zaciskowych. W stosunku do metody obciążania powierzchni końcowej (end-loading), istnieją tu bardzo wysokie wymagania.

Norma ASTM D 6641 i metoda 2 wg ISO 14126, opisują mechaniczne narzędzie, które składa się z czterech elementów połączonych ze sobą przez kolumny prowadzące. Siła zaciskowa jest wytwarzana przez 8 śrub dociąganych kluczem dynamometrycznym. Narzędzie badawcze z zamocowaną próbką jest wkładane do testowania między dwie płyty ściskające w maszynie wytrzymałościowej.

Dalsze rozwinięcie metody zostało przedstawione w normie Airbusa AITM 1.0008 wydanie 2010, która opisuje zarówno obciążenie ścinające (shear-loading) jak i obciążenie łączone (combined-loading). Przyłożenie siły zaciskowej jest opisane jako zasada hydraulicznego równoległego zacisku. Studia wykazują, że więcej prawidłowych przełomów próbek jest wytwarzanych, gdy unika się szczytowych wartości naprężeń w przejściu między wolną długością zacisku, a powierzchniami zacisku poprzez konstrukcyjne ukształtowanie szczęk zaciskowych. W normie Airbusa opisane jest to jako miękkie przyłożenie obciążenia (soft load introduction).

Urządzenie badawcze HCCF spełnia wymogi normy AITM 1.0008. Zostało ono pod tym kątem sprawdzone i zatwierdzone przez Airbus w Bremie.


Zapytanie kontaktowe
Zwrot grzecznościowy*
Kraj*
* Pola wymagane